Ten behoeve van de wet en regelgeving heeft Mignon van de Bunt Interiordesign een disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen.

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Mignon van de Bunt Interiordesign (onderdeel van Van de Bunt Interieur). Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De op deze website getoonde informatie wordt met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze website zijn in euro’s, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.

Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. Mignon van de Bunt Interiordesign is in zijn geheel niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en bijgehouden. Mignon van de Bunt Interiordesign draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen.